Retshjælp på grønlandsk til grønlændere i Danmark

Publiceret 03-06-2024

Civilstyrelsen har i dag sendt udkast til nye regler om retshjælp på grønlandsk til grønlændere i Danmark i offentlig høring.

Høringsbrevet, høringslisten og udkastet til bekendtgørelsen kan findes på høringsportalen. Du kan læse mere her.

Bekendtgørelsen er en gennemførelse af en politisk aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige.

Hvad betyder den nye bekendtgørelse?
Den indebærer, at der etableres en ny tilskudsordning, hvor der kan ydes tilskud til retshjælpsinstitutioner, som yder konkret juridisk rådgivning på grønlandsk til grønlændere i Danmark.
Ordningen administreres af Civilstyrelsen.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. august 2024. Fristen for bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen er senest den 1. juli 2024 kl. 12.00.

Vi gør særligt opmærksom på, at man fra den 3. juni 2024 kan ansøge indenfor de nye regler sideløbende med høringen over bekendtgørelsen.