Civilstyrelsens årsberetning for 2021 om tilskud til retshjælpsinstitutioner er offentliggjort

Publiceret 01-06-2021

I forbindelse med årets tilskudsrunde har Civilstyrelsen godkendt tre nye retshjælpskontorer fordelt ud over hele landet.

På baggrund af Civilstyrelsens godkendelse af Retshjælpen ”Råd til Ret” kan borgere i kommunerne Bornholm, Faxe, Guldborgsund, Slagelse, Kolding, Tønder, Norddjurs, Frederikshavn, Thisted og Morsø se frem til etablering af fysiske retshjælpskontorer.

De øvrige nye godkendte institutioner er Retshjælpskontoret i Odder, der yder retshjælp fra Odder Bibliotek og Telefonretshjælpen, der yder telefonisk retshjælp til borgere i kommunerne Bornholm, Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Langeland, Lolland, Læsø, Næstved, Odsherred, Ringsted, Samsø, Slagelse, Sorø, Stevns, Vordingborg og Ærø.

Godkendelsen af disse institutioner medfører en udvidelse af den geografiske dækning af retshjælp i Danmark, herunder særligt i kommuner, hvor borgeres adgang til retshjælp tidligere har været begrænset.

Du finder den fulde liste over tilskudsberettigede institutioner her.

Du kan se mere om, hvordan midlerne i retshjælpspuljen er fordelt mellem de tilskudsberettigede institutioner i årsberetningens side 6 ff.

Du finder årsberetningen for 2021 her.