Vigtig information til dig, der har berøring med Erstatningsnævnet

Publiceret 15-04-2021

Erstatningsnævnet tager obligatorisk selvbetjeningsløsning i brug – løsningen forventes at træde i kraft den 1. maj 2021

Det betyder, at alle nye ansøgninger om offererstatning skal indsendes via Erstatningsnævnets digitale selvbetjeningsløsning.

Selvbetjeningsløsningen skal anvendes af både borgere og partsrepræsentanter.

Vi gør opmærksom på, at bekendtgørelsen, som sætter den nye selvbetjeningsløsning i kraft den 1. maj 2021, fortsat er i høring. Der tages derfor forbehold for den endelige udstedelse og ikrafttræden af bekendtgørelsen.

Ansøgninger, som efter den 1. maj 2021 ikke indsendes via selvbetjeningsløsningen, afvises som udgangspunkt af Erstatningsnævnet.  Adgang til selvbetjeningsløsningen sker via borger.dk eller Erstatningsnævnets hjemmeside.

Indførelsen af den digitale selvbetjeningsløsning sker bl.a. som et led i implementeringen af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Strategien indebærer bl.a., at digital selvbetjening skal være den primære kommunikationskanal ved indsendelse af ansøgninger, anmeldelser mv. til offentlige myndigheder.

Her kan du læse om, hvad overgangen til den digitale selvbetjeningsløsning betyder for din sag.

Hvis du ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning, kan du læse nærmere her.