Erstatningsnævnets årsberetning for 2023 er nu offentliggjort i et nyt format

Publiceret 28-06-2024

Efter Erstatningsnævnets forretningsorden skal nævnet hvert år inden den 1. juli afgive og offentliggøre en beretning til justitsministeren om nævnets virksomhed i det foregående år.

Beretningen redegør som i tidligere år for nævnets sammensætning samt nævnets og sekretariatets arbejde i løbet af beretningsåret. Beretningen indeholder desuden resumé af en række konkrete afgørelser fra nævnet til belysning af nævnets praksis ved administrationen af Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser – i det følgende offererstatningsloven.

Det er Erstatningsnævnets håb, at årsberetningen kan medvirke til at udbrede kendskabet til Erstatningsnævnet og offererstatningsloven og til, hvordan loven administreres.

Du kan læse den nye digitale årsberetning her. 

Da årsberetningen er udgivet som en digital (HTML) version vil den se anderledes ud, hvis du henter den ned som en pdf. Fodnoter følger ikke med i pdf'en, hvorfor vi anbefaler at læse den i den tiltænkte digitale version.