Undgå de typiske fejl i dit indsamlingsregnskab

Publiceret 28-09-2022

Fra den 1. januar 2021 har Indsamlingsnævnet styrket kontrollen af de regnskaber, vi skal modtage, når en indsamling er afsluttet.

De første 18 måneder viser, at kun omkring hvert fjerde regnskab lever op til kravene i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen. I de resterende tilfælde har der været behov for tilretning eller uddybning af regnskabet, eller der blevet givet en fremadrettet vejledning, hvis der alene har været tale om mindre fejl.

De fem fejl, vi typisk ser, er:

  1. At regnskabet ikke er blevet offentliggjort på indsamlers egen hjemmeside. Det er ikke et krav, at Indsamlingsnævnet har godkendt regnskabet, før det bliver offentliggjort. Du må derfor gerne offentliggøre regnskabet, inden det sendes til nævnet.
  2. At regnskabet ikke er underskrevet af de rigtige personer.
  3. At der ikke er tilstrækkelige oplysninger om, hvordan de indsamlede midler er blevet brugt/anvendt. Det kan være alt fra, at en regnskabspost skal uddybes, til at der slet ikke er oplyst noget om, hvordan midlerne er blevet brugt, men kun hvor meget der er indsamlet. Hvis man som organisation har en treårig tilladelse til at samle ind i medfør af indsamlingslovens § 4, kan fejlen også opstå, når regnskabet ikke indeholder oplysninger om brugen af indtægten i de enkelte indsamlinger.
  4. At regnskabet mangler en erklæring om, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen.
  5. At det ikke er tydeligt hvilket beløb, der er indsamlet. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis de indsamlede midler puljes sammen med medlemskontingenter, fondsmidler mv. i regnskabet. Hvis man som organisation har en treårig tilladelse til at samle ind i medfør af indsamlingslovens § 4, kan fejlen også opstå, når regnskabet ikke indeholder oplysninger om de enkelte indsamlingers indtægter.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan du skal aflægge dit regnskab, så det lever op til kravene, kan du læse om det her.