Sagsbehandlingstider i Erstatningsnævnet

Publiceret 08-04-2024

Erstatningsnævnet har igennem en længere periode haft flere sager, end vi har ressourcer til at behandle. Vi er derfor nu desværre nødsaget til at forlænge vores sagsbehandlingstider. Det betyder, at der går op til 24 måneder, før en ansøgning med et erstatningskrav kan tages under sagsbehandling.


Vi forventer også en forlænget sagsbehandlingstid for de ansøgninger, som allerede er indsendt til nævnet, og som har fået udmeldt en sagsbehandlingstid. Ansøgerne i disse sager kan forvente at modtage et brev med oplysning om en ny sagsbehandlingstid.
Ansøgerne kan dog først forvente at modtage et brev omkring det tidspunkt, hvor den tidligere udmeldte sagsbehandlingstid udløber. Det skyldes, at vi løbende følger udviklingen i vores sagsbehandlingstider og gør, hvad vi kan for at tage en ansøgning under behandling inden for den allerede udmeldte sagsbehandlingstid.


Kan du gøre noget for, at sagsbehandlingstiden bliver kortere?


Du kan sende dokumentation for dine erstatningskrav allerede nu.
Dokumentationen kan for eksempel være en lægeerklæring fra egen læge, kvittering for køb af medicin, erklæring fra din arbejdsgiver, kopi af dine lønsedler m.m.
Hvis det samlede erstatningskrav er på 4.000 kr. eller derunder, er det ikke nødvendigt at indsende dokumentation for kravet.


Du kan sende dokumentationen ved at bruge linket, som står i vores kvitteringsbrev. Linket er unikt for din sag.