Ny service til datasynkronisering med Retsinformation

Publiceret 15-04-2024

Civilstyrelsen har implementeret en ny service kaldet ELI channels, hvorved dataaftagere kan høste og holde sig ajour med dokumenter, der indlægges i Retsinformation. Servicen er tiltænkt professionelle brugere, men kan anvendes af enhver.

ELI channels udstilles under den fælleseuropæiske standard European Legislation Identifier (ELI), hvis formål er at lette anvendelsen af retsforskrifter på tværs af EU-lande ved at anvende en fælles ELI ontologi. ELI channels omfatter de to nøglekomponenter: ELI sitemap og ELI Atom feed. Læs mere om ELI channels her.
Der er tale om supplement til REST API høste-webservicen, som dataaftagere fortsat vil kunne anvende.

Dokumenter er tilgængelige i formaterne pdf, xml og rawhtml.
Eksempler:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1655/pdf

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1655/xml

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1655/rawhtml

Bemærk dog, at ikke alle dokumenter har indhold, der er tilgængeligt i struktureret xml.

 

Dokumenters ELI-metadata er tilgængelige i formaterne ttl, rdf og json.

Eksempler:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1655.ttl

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1655.rdf

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1655.json

 

Læs mere om specifikationer og formater under ELI specifikationen.