Forvaltningsafdelingen tilknyttet Lån & Spar Bank A/S stopper som godkendt forvaltningsafdeling

Publiceret 27-03-2023

Civilstyrelsen har den 27. marts 2023, efter anmodning fra banken selv, tilbagekaldt Forvaltningsafdelingen tilknyttet Lån & Spar Bank A/S´ godkendelse til at kunne bestyre båndlagt arv og midler, der er omfattet af et værgemål. Tilbagekaldelsen betyder også, at Lån & Spar Bank A/S ikke fremover kan bestyre fondes midler som en godkendt forvaltningsafdeling.

Du finder listen over godkendte forvaltningsafdelinger her.