Erstatningsnævnets sekretariat i Københavns Byret

Publiceret 30-05-2023

Erstatningsnævnets sekretariat har igen været på tur. Denne gang tog Matilde og Lotte til Københavns Byret, hvor de holdt oplæg for dommere og dommerfuldmægtige. Det førte igen til en konstruktiv debat om offererstatningssagernes behandling undervejs i straffesagskæden.

Hvordan foregår sagsbehandlingen i Erstatningsnævnet og Civilstyrelsen?

Erstatningsnævnet træffer afgørelser efter offererstatningsloven og erstatningsansvarsloven i en statslig garantiordning, som er med til at sikre, at borgere, der har været udsat for en straffelovsovertrædelse, får den erstatning, de er berettiget til. Nævnet betjenes af et sekretariat, som er en del af Civilstyrelsen. Når nævnet har tilkendt erstatning til borgeren, er det Civilstyrelsens regreskontor, som retter kravet mod skadevolderen.