Enklere regler skal gøre det lettere at søge om indsamlingstilladelse - samtidig styrkes kontrollen med indsamlinger.

Publiceret 28-06-2023

Den 13. juni 2023 har Folketinget vedtaget en række ændringer af indsamlingsloven, og flere af dem gælder allerede fra den 1. juli 2023.

Fra den 1. juli 2023 kan Indsamlingsnævnet afslå en ansøgning om en etårig indsamlingstilladelse efter indsamlingslovens § 3, hvis forhold ved tidligere indsamlinger tyder på, at der vil ske overtrædelse af reglerne. For det andet får Indsamlingsnævnet per 1. juli 2023 kompetence til at træffe en forvaltningsretlig afgørelse om, hvorvidt en indsamling er omfattet af indsamlingsloven. Indsamlingsnævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, men sag skal være anlagt indenfor en 6 måneders frist. For det tredje skal nævnet tilføres særlig viden om IT og digital udvikling med et nyt medlem, der beskikkes efter indstilling fra Erhvervsministeriet. Samtidig skal ISOBRO efter 1. juli 2023 kun være repræsenteret i nævnet med et medlem.

Herudover er det gjort muligt at indføre regler om obligatorisk brug af en digital løsning til indsendelse af ansøgninger.

Endelig har det tidligere været forudsat i indsamlingsloven, at der skal være en medansvarlig for juridiske personers indsamlinger. Med lovændringen fremgår det nu af bemærkningerne, at det forudsættes, at kravet om en medansvarlig bortfalder.

Det har også tidligere været forudsat i loven, at indsamlinger skulle forestås af en juridisk person eller af mindst 3 fysiske personer, hvoraf mindst en skulle være myndig (en komité). Dette er nu ændret således, at det er forudsat i loven, at en indsamling skal forestås af en juridisk person eller af en fysisk person, som er myndig.

Det betyder, at kravet om en komite bortfalder, og at en enkeltperson kan søge om tilladelse til at samle ind. Dette vil fremgå af en ændring af indsamlingsbekendtgørelsen, som bliver udstedt af justitsministeren med virkning fra den 1. juli 2023.

Du kan finde ændringerne i bekendtgørelsen her på siden, så snart de bliver udstedt af Justitsministeren.

Ændringerne i indsamlingsloven, der gælder fra den 1. juli 2023, kan du finde her.