GLÆDELIG 2 SØNDAG I ADVENT

Publiceret 11-12-2023

God ledelse af vores medarbejdere er vigtigt for Civilstyrelsen som arbejdsplads... Ligesom det er vigtigt for os at fejre små og store stunder og pynte fint op til jul (se billedet).

Vores nylig gennemførte arbejdspladsvurdering viser en særdeles høj tilfredshed med måden, der ledes på i Civilstyrelsen, og måden vores ledere matcher opgaverne og den enkelte medarbejders kompetencer.

Vi lægger vægt på, at vores ledere både har de rette faglige og menneskelige kompetencer til at udfylde lederrollen. Samtidig skal de også have blik for, at Civilstyrelsen er en del af noget større. Derfor prioriterer vi, at vores ledere uddannes i det fællesstatslige ledelsesprogram.

I dag skal I møde Adrian, der har været i Civilstyrelsen i 7,5 år. Han er et eksempel på, hvordan man med den rette personlige og faglige profil kan prøve kræfter med lederrollen. Adrian startede i Civilstyrelsen som fuldmægtig, senere blev han specialkonsulent og nu er han fungerende kontorchef. På vejen hertil har Adrian arbejdet i tre forskellige kontorer i styrelsen. Adrian har indtil nu været på forløbet Talent for ledelse, og fortæller at han er glad for, at man også kan få mulighed for at udvikle sine lederkompetencer i styrelsen:

For mig er det meget udbytterigt at lære om ledelse. Kurset giver mig mulighed for at fordybe mig i faget ledelse og anledning til, at jeg kan gøre mig brugbare overvejelser om mig selv som leder. Dette forhåbentlig til gavn for kontoret og Civilstyrelsen.

Vi er en styrelse med fokus på kompetente medarbejdere og udvikling. Det er afgørende for os, at der er høj trivsel i styrelsen, og her ved vi, hvor meget god ledelse betyder. Derfor bruger vi også ressourcer på at give vores ledere værktøjer til at skabe nogle gode ledelsesmæssige rammer for vores kollegaer.

I kan finde alle vores kontorchefer og læse mere om vores organisation ved at klikke her.

Lige nu søger vi to nye kollegaer til vores stabsfunktion – en økonomicontroller og en it-konsulent. Måske er det lige jobbet for dig? Læs mere om stillingerne her

P.s. Du vil få en god leder (og kollegaer) med i pakken.