Erstatningsnævnet sender et antal breve ud med tilbud om genoptagelse af tidligere afgørelser om forældelse

Publiceret 06-02-2023

Højesteret og Vestre Landsret afsagde i 2021 og 2022 domme om den tidligere version af offererstatningslovens § 13, stk. 3, som var gældende til og med den 30. april 2019. Reglerne i offererstatningsloven om forældelse blev ændret med virkning fra den 1. maj 2019.

Du kan læse mere herom i Erstatningsnævnets årsberetning for 2021 under pkt. 8.10 (særligt side 32-36).

I nævnets årsberetning (side 36) kan du også læse om, at nævnet har gennemgået tidligere afgørelser, hvor der efter den dagældende version af § 13, stk. 3, blev givet afslag på erstatning eller godtgørelse med den begrundelse, at kravet var forældet.

Nævnet har i uge 4/2023 sendt tilbud om genoptagelse ud i ca. 30 af disse sager, hvor der kan være grund til en ny vurdering af sagen set i lyset af de afsagte domme. Fremsøgningen af sagerne baserer sig på manuelle registreringer. Nævnet kan derfor ikke garantere, at nævnet kan identificere alle sager, hvor der kan være grundlag for at revurdere et tidligere afslag som følge af forældelse.

Hvis du endnu ikke har modtaget et brev fra Erstatningsnævnet, men mener, at din sag kan være omfattet af de sager, som skal genoptages, kan du anmode nævnet om at genoptage din sag.

Hvis du har en igangværende sag ved Erstatningsnævnet, behøver du ikke kontakte nævnet. Erstatningsnævnet vil automatisk genbesøge tidligere afgørelser efter dagældende § 13, stk. 3 i offererstatningsloven i de sager, som stadig er under behandling.

Erstatningsnævnet bemærker for god ordens skyld, at en genoptagelse ikke i sig selv betyder, at nævnet finder grundlag for at udbetale erstatning, men det er en sikkerhed for, at nævnet vurderer sagen på ny i lyset af de afsagte domme.

Spørgsmål kan rettes til Erstatningsnævnets sekretariat i Civilstyrelsen.