Civilstyrelsen har revurderet sin praksis vedrørende salærudbetalinger efter retshjælpsloven i klagesager ved internationale klageorganer.

Publiceret 12-12-2023

Retshjælpen dækker rimelige og nødvendige udgifter ved en klagesags førelse, og der udbetales et rimeligt salær til repræsentation. Salæret fastsættes skønsmæssigt. Retshjælpen ikke er udtryk for, at statskassen dækker alle sagens omkostninger.

Civilstyrelsen har tidligere lagt afgørende vægt på omfanget af processkrifterne i sagen. Fremover vil vurderingen bygge på et bredere grundlag, hvor sagens karakter og arbejdets rimelige omfang også vil indgå.   

 Den revurderede praksis træder i kraft pr. december 2023