Lovændring giver nu mulighed for at afslå ansøgning om tilladelse til indsamling

Publiceret 21-08-2023

I lyset af tv-udsendelsen ’’Kontant’’, som blev sendt på DR1 den 17. august, kan Indsamlingsnævnet oplyse, at nye regler i indsamlingsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2023, betyder, at nævnet nu har forbedrede reaktionsmuligheder i situationer, hvor der svindles med indsamlinger.

Efter de nye bestemmelser i indsamlingslovens § 3, stk. 2, kan nævnet afslå en ansøgning om tilladelse til at samle ind, hvis der er forhold ved tidligere indsamlinger, som indikerer, at indsamlingsreglerne ikke vil blive fulgt af den pågældende ansøger. På samme grundlag kan nævnet nu tilbagekalde en allerede meddelt tilladelse.

Med de nye regler får nævnet mulighed for at nægte tilladelse til nye indsamlinger, hvor en indsamler f.eks. ikke har indsendt indsamlingsregnskaber for tidligere indsamlinger eller har anvendt midlerne fra tidligere indsamlinger i strid med indsamlingens formål.

Indsamlingsnævnet kan ofte først konstatere, at reglerne er overtrådt, når regnskabet for en indsamling modtages. Loven giver indsamleren op til 6 måneder efter indsamlingens afslutning til at aflægge regnskab. Derfor kan nævnet ikke altid vide, om reglerne ved tidligere indsamlinger er blevet overholdt på det tidspunkt, hvor nævnet får en ny ansøgning fra samme indsamler. Imidlertid vil nævnet med de nye regler kunne tilbagekalde en ny tilladelse, hvor det efterfølgende kommer frem, at reglerne ikke er overholdt ved en tidligere indsamling.

Muligheden for at tilbagekalde en meddelt tilladelse og give afslag på en ansøgning om tilladelse skal forhindre, at den samme indsamler gentagne gange overtræder indsamlingsreglerne.