For 5 år siden trådte Lotte ind ad døren til Civilstyrelsen på sin første arbejdsdag i Erstatningsnævnets sekretariat.

Publiceret 01-09-2023

Efter en del år som advokat for skadelidte i blandt andet offererstatningssager, var det interessant for Lotte at prøve at sidde på den anden side af bordet.

Vi har fået Lotte til at sætte nogle ord på, hvad hun laver til daglig:

Ud over en portefølje af konkrete sager for Erstatningsnævnet arbejder jeg med besvarelse af folketingsspørgsmål, høringssvar til Justitsministeriets departement, deltagelse i tværministerielle arbejdsgrupper, samarbejde med andre myndigheder samt løbende dialog med nævnets formandskab, som består af 6 landsdommere. En anden vigtig opgave er daglig driftsstyring med henblik på hele tiden at have fokus på produktionen for at nedbringe nævnets sagsbehandlingstid.

Jeg kan i dag konstatere, at min bekymring for at ”gå over på den anden side” er blevet gjort til skamme. Jeg går hver dag glad på arbejde med en helt klar følelse af, at jeg arbejder til stor gavn for ofrene

Selvom vi i Civilstyrelsen har mange unge og dygtige nyuddannede jurister, har vi også brug for jurister med flere års erfaring som Lotte.