Civilstyrelsen justerer praksis for kendskab til behandling af retssager i advokatbeskikkelser

Publiceret 30-09-2022

Civilstyrelsen har i forbindelse med behandlingen af en række konkrete sager genovervejet den hidtidige praksis for kendskab til behandling af retssager i advokatbeskikkelser.

Civilstyrelsen har været i dialog med Advokatsamfundet om vilkårene i advokatbranchen, hvor fuldmægtige oftere end tidligere har flere principaler, og hvor retssagsbehandling for nogle af disse fuldmægtige udgør en mindre del af arbejdet i den 3-årige fuldmægtigperiode. Styrelsen har bl.a. i lyset heraf fundet, at der er grundlag for fremadrettet at justere praksis for kendskab til behandling af retssager i beskikkelsessager.

En autoriseret advokatfuldmægtig kan derfor efter en konkret vurdering få medregnet fuldmægtigtiden hos en principal fuldt ud, selvom fuldmægtigen i det pågældende principalforhold ikke har opnået kendskab til behandling af retssager. Det vil dog stadig være et krav for at kunne blive beskikket som advokat, at den autoriserede advokatfuldmægtige gennem sin 3-årige fuldmægtigperiode har opnået kendskab til behandling af retssager ud over deltagelse i retssagsprøven.

Det har hidtil været praksis, at en advokatfuldmægtig, som har været autoriseret under flere principaler, skal have opnået kendskab til behandling af retssager i hvert principalforhold for at få medregnet perioden fuldt ud.

Hvem kan justeringen af praksis have betydning for?

Det drejer sig om ansøgere, der inden den 30. september 2022 har fået afslag på beskikkelse ud fra den hidtidige praksis om kendskab til behandling af retssager, og som endnu ikke har opnået advokatbeskikkelse.

Civilstyrelsen vil kontakte ansøgere hvor justeringen af praksis efter Civilstyrelsens opfattelse kan have betydning og vejlede om muligheden for at sende en ny ansøgning.

Ansøgere, som mener, at justeringen af praksis kan have betydning for dem, skal også være velkomne til at kontakte Civilstyrelsen.