Ny ansøgningsblanket vedrørende tilladelse til erhvervelse af helårsbolig

Publiceret 25-10-2022

Civilstyrelsen har efter Vestre Landsrets kendelse af 8. september 2022 tilrettet ansøgningsblanketten vedrørende tilladelse til erhvervelse af helårsbolig.

Blanketten findes her på dansk og engelsk: 

Ansøg om tilladelse til at erhverve en helårsbolig

Apply for permission to acquire a permanent dwelling

Civilstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning vil ligeledes blive tilrettet snarest.