Civilstyrelsens undersøgelse af bestyrelsesvederlag i ikke-erhvervsdrivende fonde 2022

Publiceret 07-10-2022

Civilstyrelsen har i starten af 2022 gennemført en undersøgelse af bestyrelsesvederlag i ikke-erhvervsdrivende fonde. Undersøgelsen baserer sig på 551 besvarelser på baggrund af 1.152 udsendte spørgeskemaer. Civilstyrelsen har på baggrund heraf udarbejdet en rapport, som nu er tilgængelig på Civilstyrelsens hjemmeside.

Det kan ud fra undersøgelsen konstateres, at de fleste fonde ikke udbetaler bestyrelsesvederlag (56 procent). For de fonde, som udbetaler bestyrelsesvederlag ligger den gennemsnitlige timetakst pr. bestyrelsesmedlem på 863,44 kr. Det gennemsnitlige årlige timeforbrug pr. fond er på 18,94 timer. Civilstyrelsen kan ligeledes konkludere, at det samlede bestyrelsesvederlag og timeforbruget stiger i takt med fondens aktiver. 

Du kan læse den fulde version af rapporten her.

Vi vil gerne takke de deltagende fonde for at have medvirket i undersøgelsen.