Praksis i fremtidsfuldmagtssager offentliggjort

Publiceret 30-03-2022

Civilstyrelsen har netop offentliggjort praksis i 13 udvalgte fremtidsfuldmagtssager på retsinformation.dk. 

Lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1. september 2017. Familieretshuset varetager den umiddelbare forvaltning af loven, mens byretten forestår notarforretningen med fremtidsfuldmagtsgiver i de fleste sager. Civilstyrelsen er klageinstans for Familieretshusets afgørelser.

Civilstyrelsen har behandlet et større antal klager og finder det passende at offentliggøre en række udvalgte sager, som er udtryk for Civilstyrelsens praksis. Du finder de 13 offentliggjorte sager her.