Invitation til dialogmøde hos Erstatningsnævnets sekretariat

Publiceret 29-03-2022

Erstatningsnævnets sekretariat i Civilstyrelsen inviterer hermed de faglige organisationer til et dialogmøde om sagsbehandlingen i Erstatningsnævnet.

 

den 26-04-2022 kl. 13.00-15.00
på Toldboden 2, 8800 Viborg

 

Invitationen er rettet til faglige organisationer, som behandler sager på vegne af medlemmer, der som følge af en straffelovsovertrædelse er kommet til skade i forbindelse med arbejdet.

Formålet med dialogmødet er, til gavn for borgerne, at styrke samarbejdet mellem de faglige organisationer og Erstatningsnævnet.

Under dialogmødet vil Erstatningsnævnets sekretariat komme ind på følgende emner:

  • Sagens gang i Erstatningsnævnet fra modtagelsen af ansøgningen til sagens afslutning
  • Erstatningsnævnets selvbetjeningsløsning
  • Sagens oplysning under behandlingen i Erstatningsnævnet
  • Praksis efter U.2018.3697 H
  • Håndteringen af erhvervssygdomssager, når der også er en straffelovsovertrædelse

 Der vil på mødet ikke være mulighed for at stille konkrete spørgsmål til enkeltsager, men såfremt I har generelle spørgsmål, er I meget velkomne til at stille dem. I kan eventuelt sende disse spørgsmål på forhånd til erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Hvis I ønsker at deltage i dialogmødet, bedes I senest den 08-04-2022 skrive til os på erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk. I e-mailen bedes I oplyse deltagerens/deltagernes navne samt hvilken organisation, I kommer fra.

Af hensyn til de fysiske rammer og deltagersammensætningen opfordrer vi til, at der maksimalt deltager to personer fra hver organisation.

Vi ser frem til et godt møde! 

Med venlig hilsen

Louise Ingerslev Andersen, sekretariatschef