Ophør af aftale med Rosendahls om indredaktion i Lex Dania produktion (Prepress)

Publiceret 09-05-2022

Kontrakten om indredaktion i Lex Dania produktion (Prepress) udløber den 1. august 2022 og genudbydes ikke. Hidtil har ministerier og styrelser efter kontrakten kunnet anvende Rosendahls til opsætning og indlæggelse af retsforskrifterne i Lex Dania produktion, inden retsforskrifterne kan optages i Lovtidende/Retsinformation.

Det betyder således, at de ministerier der i dag anvender kontrakten, selv skal løse indredaktionen i Lex Dania produktion fra den 1. august 2022.

Kurser i brugen af Lex Dania produktion

Som støtte til ministeriernes hjemtagelse af indredaktion i Lex Dania produktion udbyder Civilstyrelsen kurser i brugen af Lex Dania editor Eunomia.

Vedhæftede bilag giver en kort beskrivelse af de to programmer, som styrelsen udbyder kurser i. 

Civilstyrelsen afholder ekstraordinært kurser i Lex Dania editor Eunomia den 13., 14., 15., og 16. juni 2022, se i den forbindelse vedlagte invitation.

Styrelsen planlægger derudover som vanligt at afholde kurser i Lex Dania editor Eunomia og Lex Dania klient i 2. halvår af 2022. Invitation til kurser med afholdelse i august og september 2022 vil blive udsendt senere.

Orienterings- og demonstrationsmøde

Civilstyrelsen afholder et orienteringsmøde om hjemtagelsen mandag den 16. maj 2022, kl. 13-14 via Skype, hvor Lex Dania-miljøet bl.a. præsenteres og demonstreres. Tilmelding skal ske til retsinfo@retsinfo.dk.

For spørgsmål og praktisk assistance i forhold til Lex Dania produktion i forbindelse med hjemtagelsen kan Morten Thams Nord Hansen fra Civilstyrelsen kontaktes på tlf. 33 32 52 22.

Brevet er også sendt til orientering for de styrelser, der har en kontaktperson for Civilstyrelsens retsinformationsenhed. 

Med venlig hilsen

Lene Volke Roesen

direktør

Bilag - Kort om Lex Dania editor Eunomia (LDe Eunomia)

Programmet LDe Eunomia anvendes til at skrive (opmærke) alle danske love og regler. Brugeren vil opleve, at programmet sætter ganske faste formelle rammer for, hvad der er tilladt i den lovtekniske struktur.

LDe Eunomia informerer løbende brugeren om eventuelle strukturfejl i dokumentet sammen med et katalog af mulige løsninger. Programmet tillader som udgangspunkt kun indsættelse af elementer, der stemmer overens med forskriftens indbyggede hierarki. Med LDe Eunomia flyttes fokus således fra form til indhold og struktur. Er strukturen korrekt, sørger programmet for, at teksten præsenteres, som den skal i de relevante slutmedier.

Kurset henvender sig til brugere, der skal arbejde med at producere forskrifter, samt brugere, der skal opmærke manuskripter.

Kort om Lex Dania klient

Lex Dania klient er en specialudviklet applikation, der giver mulighed for at indlæse forskriften i en database, hvor man tilføjer redaktionelle oplysninger og oplysninger om konsekvensrettelser for den enkelte forskrift. Forskriften frigives fra Lex Dania klient, hvorefter der enten sker offentliggørelse på retsinformation.dk eller optagelsesanmodning til Lovtidende og indlæggelse i retsinformation.dk.

Kurset indeholder en introduktion til programmet og en række praktiske øvelsesopgaver.

Kurser i Lex Dania editor Eunomia

Retsinformation afholder ekstraordinært kursus i Lex Dania editor Eunomia som støtte til ministeriernes hjemtagelse af indredaktion i Lex Dania produktion.

Der er plads til 12 deltagere på hver kursusdag. Retsinformation skal i den forbindelse oplyse, at tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Kursusdage

Kurser i Lex Dania editor Eunomia består af én dags varighed på følgende datoer:

Mandag den 13. juni 2022
Tirsdag den 14. juni 2022
Onsdag den 15. juni 2022
Torsdag den 16. juni 2022

Kursussted

Kurserne foregår hos Civilstyrelsen beliggende Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg.

Varighed

Kurserne afholdes fra klokken 10.00 til 17.00. Der vil være frokostpause i tidsrummet fra kl. 12.00 til 13.00.

Pris

Kursusafgiften er 1.000 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer frokost og drikkevarer.

Tilmelding og afbud

Tilmelding sker via e-mail til retsinfo@retsinfo.dk. I mailen angives:

  • Den ønskede kursusdato. Såfremt det er muligt, anføres flere datoønsker i prioriteret rækkefølge
  • Navn og stillingsbetegnelse
  • E-mailadresse på deltageren
  • Deltagerens direkte telefonnummer
  • Myndighedens EAN-nr.

Tilmelding til kurserne skal ske snarest muligt og senest den 1. juni 2022.

Deltagere vil senest en uge før kursets afholdelse modtage bekræftelse på tilmelding via e-mail.

Ved afbud fra en bekræftet tilmeldt deltager mindre end én uge inden kursets afholdelse, forfalder kursusafgiften. Deltageren er velkommen til at sende en stedfortræder.

Kort om Lex Dania editor Eunomia (LDe Eunomia)

Programmet LDe Eunomia anvendes til at skrive al dansk lovgivning i. Brugeren vil opleve, at programmet sætter ganske faste formelle rammer for, hvad der er tilladt i den lovtekniske struktur.

LDe Eunomia informerer løbende brugeren om eventuelle strukturfejl i dokumentet sammen med et katalog af mulige løsninger. Programmet tillader som udgangspunkt kun indsættelse af elementer, der stemmer overens med forskriftens indbyggede hierarki. Med LDe Eunomia flyttes fokus således fra form til indhold og struktur. Er strukturen korrekt, sørger programmet for, at teksten præsenteres, som den skal i de relevante slutmedier.

Kurset henvender sig til brugere, der selv arbejder med at producere forskrifter samt brugere, der skal opmærke manuskripter.

Kurset indeholder en introduktion til programmet og en række praktiske øvelsesopgaver.

***

Såfremt der skulle opstå spørgsmål omkring kurserne, kan Retsinformation kontaktes på retsinfo@retsinfo.dk.

Med venlig hilsen

Retsinformation