Civilstyrelsen har uddelt årets midler til retshjælp

Publiceret 03-05-2022

I år har Civilstyrelsen ydet ca. 22 mio. kr. i tilskud til retshjælp. Tilskuddene går direkte til 80 lokale retshjælpsinstitutioner og advokatvagter fordelt over hele landet.

Midlerne sikrer, at borgerne har gratis adgang til juridisk hjælp i deres nærområde.

Civilstyrelsen har også offentliggjort årsberetningen 2022 om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter. Beretningen redegør for reglerne om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter. Her kan du også læse om tilskudsrunden for finansåret 2022, herunder hvilke retshjælpsinstitutioner og advokatvagter der har modtaget tilskud for 2022.

Det er Civilstyrelsens håb, at beretningen kan medvirke til at højne gennemsigtigheden af fordelingen af midlerne fra retshjælpspuljen i 2022 samt udbrede kendskabet til, hvordan reglerne administreres.

Pr. 1. maj 2022 var der et restbeløb i retshjælpspuljen for 2022 på 101.837 kr. Civilstyrelsen gør opmærksom på, at det er muligt at ansøge om de resterende midler i puljen.

Du kan se mere om, hvordan midlerne i retshjælpspuljen er fordelt mellem de tilskudsberettigede institutioner i beretningens side 6 ff.

Du finder årsberetningen for 2022 her.