Retsinformation nedlægger webservice baseret på SOAP API

Publiceret 05-07-2022

Den eksisterende webservice vil i en overgangsperiode fortsat være aktiv, således at dataaftager har mulighed for at migrere over til den nye løsning. Den eksisterende løsning lukkes endeligt den 11/9 2022. Nuværende dataaftagere skal således være overgået til at benytte den nye service inden denne dato.

Civilstyrelsen har lanceret et nyt moderne REST-API til dataudtræk fra Retsinformation. Webservicen er primært tiltænkt professionelle brugere, som ønsker at holde sig ajour med nye og ændrede dokumenter på retsinformation.dk, men servicen er åben for enhver. Servicen er tilgængelig på https://api.retsinformation.dk, hvor dataaftager kan finde dokumentation, forretningsbeskrivelse m.v. Løsningen erstatter den eksisterende webservice baseret på SOAP API.


Af væsentlige karakteristika for det nye API kan nævnes følgende:

  • Data stilles til rådighed som åbne data uden krav om identifikation via certifikat
  • Servicen vil være tilgængelig i tidsrummet kl. 03.00 til 23.45
  • Servicen kan kaldes én gang pr. 10 sekunder
  • Der returneres alene data fra regel-databasen (samme som i eksisterende løsning)
  • Data returneres i JSON format

 Læs mere om servicen, herunder om adgang og vilkår på https://www.retsinformation.dk/api