Erstatningsnævnet har den 1. maj 2021 taget obligatorisk selvbetjeningsløsning i brug

Publiceret 03-05-2021

Det betyder, at alle nye ansøgninger om offererstatning skal indsendes via Erstatningsnævnets digitale selvbetjeningsløsning.

Selvbetjeningsløsningen skal anvendes af både borgere og partsrepræsentanter.

Ansøgninger, som efter den 1. maj 2021 ikke indsendes via selvbetjeningsløsningen, afvises som udgangspunkt af Erstatningsnævnet.  Adgang til selvbetjeningsløsningen sker via borger.dk eller Erstatningsnævnets hjemmeside.

Indførelsen af den digitale selvbetjeningsløsning sker bl.a. som et led i implementeringen af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Strategien indebærer bl.a., at digital selvbetjening skal være den primære kommunikationskanal ved indsendelse af ansøgninger, anmeldelser mv. til offentlige myndigheder.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 772 af 29. april 2021 om Erstatningsnævnets behandling af ansøgninger om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Her kan du læse om, hvad overgangen til den digitale selvbetjeningsløsning betyder for din sag.

Hvis du ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning, kan du læse nærmere her.