Indsamling til at føre valgkamp til kommunalvalget 2021

Publiceret 21-06-2021

Samler du ind til at føre valgkamp til kommunalvalget 2021, skal du huske at overveje reglerne om indsamlinger.

Som udgangspunkt skal alle indsamlere have en tilladelse fra Indsamlingsnævnet til at samle ind, men indsamlinger til støtte for politiske partier er undtaget fra Indsamlingsloven. Det betyder, at der ikke kræves tilladelse.  Undtagelsen til kravet om tilladelse gælder også indsamlinger, som er foretaget af kandidater, der er opstillet for politiske partier til f.eks. kommunalvalg, hvis indsamlingen sker til fordel for egen valgkampagne knyttet til partiet.

Er du derfor opstillet kandidat for et politisk parti, og samler du ind til støtte for egen valgkampagne, skal du ikke søge om tilladelse til din indsamling.

Indsamlingsnævnet gør opmærksom på, at nævnet alene kan vejlede dig om indsamlingsloven. Nævnet kan ikke vejlede dig om andre eventuelle konsekvenser af din indsamling såsom skattemæssige konsekvenser.

Særligt for indsamlinger foretaget til almennyttige formål på valgdagen ved valgstederne

Samler du ind til almennyttige formål ved valgsteder på valgdagen, er der en række ting, du skal være opmærksom på.

Det er kommunalbestyrelsen der afgør, om der må ske indsamlinger til almennyttige formål på valgdagen ved de enkelte afstemningssteder. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse stille betingelser om, hvor store indsamlingsbøsserne må være, og hvor de må stå m.v. Indsamlingsbøsserne skal placeres uden for valglokalerne.

Indsamlingerne skal ske i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven. Det betyder blandt andet, at en indsamling kræver tilladelse fra Indsamlingsnævnet, uanset om indsamlingen sker ved opstilling af en indsamlingsbøsse eller ved en gadeindsamling, hvor der rettes personlig henvendelse til borgerne.

Indsamlinger skal desuden foregå i overensstemmelse med god indsamlingsskik. For gadeindsamlinger gælder, at indsamlers repræsentant ikke må hindre den frie passage i gaderummet og ikke må ”slå følge med” borgere uden disses accept.

De almindelige principper for god indsamlingsskik omfatter, at:

  • Der skal udvises respekt for bidragsyders integritet og handlefrihed samt øvrige organisationers og andre indsamleres integritet og handlefrihed.
  • Der skal eksistere åbenhed om indsamlers egen organisations formål, ledelse og økonomi.
  • Der skal herske troværdighed og åbenhed om en indsamlings formål og brugen af de indsamlede midler.

Læs mere her om retningslinjerne for god indsamlingsskik.

Indsamlingsnævnet henviser til Indenrigs- og Boligministeriet ved spørgsmål, der konkret vedrører placeringen af indsamlinger på valgsteder på valgdagen.  

Hvis du har spørgsmål om indsamlinger til kommunalvalget, er du velkommen til at kontakte Indsamlingsnævnet på e-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk eller på telefon 33 92 33 34 mandag til fredag mellem kl. 10 og 13.