Genpublicering: Præcisering af praksis omkring opstillede kandidaters indsamlinger til egen valgkampagne

Publiceret 25-02-2021

Indsamlingsnævnet finder, at indsamlinger, der er foretaget af kandidater, som er opstillet for politiske partier til kommunal-/regionsvalg, Folketingsvalg samt Europaparlamentsvalg, og som sker til fordel for egen valgkampagne knyttet til partiet, fremover ikke kræver tilladelse fra Indsamlingsnævnet. Sådanne indsamlinger vil være omfattet af undtagelsen i indsamlingslovens § 2, stk. 1, nr. 4, om indsamlinger til støtte for politiske partier.

Nævnet vurderer, at når opstillede kandidater for de politiske partier indsamler til støtte for egen valgkampagne, er der indirekte tale om en indsamling til støtte for politiske partier. Herefter gør de samme hensyn sig gældende, som hvis der indsamles direkte til støtte for de politiske partier. Nævnet finder, at sådanne indsamlinger er undtaget fra kravet om tilladelse fra Indsamlingsnævnet.

Indsamling til fordel for en opstillet kandidats egen valgkamp for et politisk parti vil heller ikke være omfattet af reglerne om efterfølgende regnskabsaflæggelse i indsamlingslovens § 3, stk. 4.

I lighed med hvad der gælder for indsamlinger til støtte for politiske partier, må opstillede kandidaters indsamlinger til fordel for egen valgkampagne dog ikke finde sted som hus- og gadeindsamlinger. Der må således ikke rettes personlig henvendelse til befolkningen på åben gade eller andre offentlige steder med opfordring til at yde bidrag til en opstillet kandidats valgkampagne. Der må endvidere ikke i forbindelse med en personlig henvendelse på åben gade eller andre offentlige steder udleveres løbesedler og andet materiale, hvori der er en opfordring til at yde bidrag til en opstillet kandidats valgkampagne.

Med henblik på at sikre ensartethed i sagsbehandlingen gælder det, at for indsamlinger, som efter denne præcisering vil være omfattet af undtagelsen i § 2, stk. 4, og hvor der inden for det sidste år fra d.d. er meddelt tilladelse/sket anmeldelse og betalt gebyr, vil der kunne ansøges om tilbagebetaling af betalt gebyr. Henvendelse herom skal ske til Indsamlingsnævnets sekretariat.

Tilsvarende gælder det, at der for sådanne indsamlinger, som fremover vil være omfattet af undtagelsen, ikke vil blive afkrævet regnskab.

Formand for Indsamlingsnævnet

Christian Lundblad