Efter Brexit: Britiske statsborgeres køb af fast ejendom I Danmark

Publiceret 25-02-2021

Britiske statsborgere er som følge af Brexit-aftalen ikke længere er omfattet af de særlige regler for EU/EØS-borgeres erhvervelse af helårsbolig i Danmark. Britiske statsborgere skal derfor søge Civilstyrelsen om tilladelse for at erhverve fast ejendom i Danmark. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis du har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand eller har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år.