Civilstyrelsen har overtaget behandlingen af alle spørgsmål vedrørende regreskrav hos skadevolder

Publiceret 23-04-2021

Med virkning fra den 1. januar 2021 har Civilstyrelsen overtaget behandlingen af alle spørgsmål vedrørende regreskrav hos skadevolderen, ligesom Civilstyrelsen har overtaget selve udbetalingen af erstatning til forurettede for forbrydelser.

Politiet har hidtil stået for udbetalingen af de tilkendte erstatningsbeløb, og politiet har også truffet afgørelse om, der er grundlag for at søge regres for erstatningsbeløbet hos skadevolderen. Politiet har også varetaget spørgsmålet om hel eller delvis eftergivelse af kravet på grund af oplysninger om skadevolderens økonomiske forhold. Denne forretningsgang er pr. 1. januar 2021 ændret, så det nu er Civilstyrelsen, der udbetaler erstatningen og træffer afgørelse om alle spørgsmål vedrørende regres hos skadevolderen.

Du kan finde cirkulæreskrivelsen om den ændrede forretningsgang her.