Vedrørende Nye Borgerliges indsamling

Publiceret 17-06-2020

Den 29. maj 2020 anmodede Indsamlingsnævnet dig om at ansøge om tilladelse til din indsamling "Danskerne støtter Støjberg".

Efterfølgende er du fremkommet med uddybende oplysninger om indsamlingen i dine skriftlige henvendelser af henholdsvis 4. og 8. juni 2020.

Det fremgår blandt andet af de supplerende oplysninger, at indsamlingen reelt iværksættes med det sigte at støtte partiet Nye Borgerlige, at midlerne ikke overføres til Inger Støjbergs disposition samt at midlerne indgår i Nye Borgerliges partiregnskab.

På den baggrund har Indsamlingsnævnet ved et møde den 12. juni 2020 vurderet, at indsamlingen er omfattet af indsamlingslovens § 2, stk. 1, nr. 4, hvorefter indsamlinger til støtte for politiske partier er undtaget fra kravet om tilladelse.

Indsamlingsnævnet foretager sig herefter ikke yderligere i sagen.