Nye opgaver til Civilstyrelsen

Publiceret 21-12-2020

Fra 1. januar 2021 får Civilstyrelsen ansvaret for udbetaling af erstatninger til skadelidte og behandling af erstatningskrav mod skadevoldere. Opgaver, som Civilstyrelsen overtager fra politiet. Herudover etablerer styrelsen en ny kontrol- og tilsynsenhed, der skal have et særligt fokus på bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Civilstyrelsen overtager en række opgaver relateret til offererstatning fra politiet. Civilstyrelsen er i forvejen sekretariat for Erstatningsnævnet, og ved at samle opgaverne i Civilstyrelsen sikres en endnu mere sammenhængende proces på området.

Konkret overtager Civilstyrelsen opgaver vedrørende udbetaling af erstatninger til skadelidte samt betaling af fakturaer vedrørende offererstatningssager. Disse opgaver vil blive placeret i styrelsens økonomienhed.

Civilstyrelsen overtager også den efterfølgende behandling af erstatningskrav mod skadevoldere fra politiet. Civilstyrelsen vil derfor fremover tage stilling til, om skadevoldere er erstatningsansvarlige og opkræve pengene på vegne af staten.

Ny enhed skal styrke kontrollen med fonde, indsamlinger og de midler, Offerfonden uddeler

Civilstyrelsen etablerer endvidere fra 1. januar 2021 en ny enhed, der skal styrke kontrollen på fondsområdet, indsamlingsområdet og med de midler, Offerfonden uddeler. Kontrollen vil blive udført med et særligt fokus på bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

De nye opgaver samles i Civilstyrelsens nye kontor Kontrol & Regres.