Typografi

Der er valgt tre skrifttyper til digitalt brug: Overskrifter, brødtekst og knaptekster.

Download fonte her

Overskrifter

Alle over skrifter er sat i fonten Melior. Fonten kan downloades her på siden.

Aa
 • ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 • abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 • 1234567890(,.;:?!$&*)
 • Melior
 • Weight: 400
 • Style: Normal

Brødtekster

Alle brødtekster er sat i fonten Nimbus Sans, og knaptekster er sat i fonten Nimbus Sans Extended. Disse fonts er Adobe Fonts, og kræver et abonnement til Adobe Fonts for at blive aktiveret på en computer.

Aa
 • ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 • abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 • 1234567890(,.;:?!$&*)
 • Nimbus Sans
 • Weight: 400
 • Style: Normal
Aa
 • ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 • abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 • 1234567890(,.;:?!$&*)
 • Nimbus Sans Extended
 • Weight: 400
 • Style: Normal