Hjælp Tanja med at forlænge sit liv

13-02-2025

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Pia Engen

Indsamlingsperiode

Fra den 14. februar 2024 til den 13. februar 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul
  • online indsamlingsplatform (GoFundMe)
  • sociale medier (Facebook, Instagram, X, LinkedIn og TikTok)
  • radio/TV

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (1538HN, 6715SF og 7953UN) samt kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 2077319878).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at hjælpe Tanja med økonomiske midler til at kunne:

  • afsøge behandlingsmuligheder i udlandet og i Danmark herunder second oppinions
  • afsøge andre behandlingsmuligheder i privat regi i Danmark. F.eks. via Foreningen for Oplysning om komplementær Kræftbehandling (FOOKID)
  • betaling for alt vedrørende behandlingerne: Medicin, specialister, skanninger, opholds- og rejseudgifter (inkl. Betaling for ledsager), prøver med mere.
  • afsøgning af mulighederne indenfor repurposed drugs (genanvendt medicin)

Hvis formålet ikke kan opfyldes og/eller Tanja går bort skal midlerne i stedet benyttes til betaling af begravelsesudgifter og dækning af dokumenterede udgifter Tanjas forældre eventuelt skulle få i forbindelse med Tanjas behandlinger/forløb. Såfremt der herefter er overskydende midler skal disse doneres til Støt Brysterne - Kræftens Bekæmpelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.   24-700-07452