Foreningen SEIN - et webmagasin af unge for unge

01-02-2025

Kontaktoplysninger

Havneholmen 33, 8., 1561 København V, cvr 39350491

Indsamlingsperiode

Fra den 9. februar 2024 til den 1. februar 2025

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.seinmag.dk/)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier (Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok)
  • salg/auktion
  • merchandise

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 101479 og 61848) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13748799).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at vores ungdomsmagasin ikke lukker ned, da vi har en ”corona gæld”.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til drift. Det vil sige udgivelse, betale for hjemmeside, forplejning til møder, husleje.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07463