Stop spild lokalt Kalundborg

31-07-2024

Kontaktoplysninger

Klosterparkvej 276, 4400 Kalundborg, cvr 43303120

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2023 til den 31.december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • salg/auktion
  • merchandise
  • opstilling af indsamlingsbøtter

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 772348) og kontooverførsel (reg.nr.: 0537 kontonr.: 0001019724).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til dækning af udgifter i forbindelse med den daglige drift, herunder husleje, el, vand, varme, forsikring, samt udgifter til brændstof i forbindelse med indsamling af madvarer fra supermarkeder..

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til uddeling af gratis mad til borgere i Kalundborg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. .:    23-700-06615