Komité - Folkebevægelsen VITA - Ja til Livet

19-12-2023

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Stella Inger Lolck Madsen, Jeanette Irene Pedersen og Tine Maud Kurtsen Mansfield.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. december 2022 til den 19. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 6237 kontonr.: 0015710101).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for høringssvar til politisk og juridisk virk-somhed og evt. opfølgende arbejde. Midlerne skal endvidere anvendes til andet evt. juridisk eller politisk arbejde om radiofrekvent elektromagnetisk strålings farlighed og skadelighed overfor mennesker og miljø, herunder til blandt andet sagsførelse, anti-lobbyisme og oplysningsarbejde, inkl. annoncering om formålet, trykning af flyers, borgermøder og andre former for events.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05668.