CareForOthers

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 2100 København Ø, CVR nr. 34795657

Indsamlingsperiode

Fra den 8. februar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.careforothers.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram og Youtube). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 446530) og kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 3825640).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for et akut projekt i Tyrkiet i forbindelse med jordskælvet. Der skal uddeles varmt mad, madkurve, vintertøj og andre essentielle remedier. I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til et relateret projekt med samme lokale NGO-samarbejdspartner. Da projektet hensigter er, at aflaste berørte familier i Tyrkiet med mad, varmt tøj, madrasser, telte mm., så vil det alternativt betyde at købe produkter, der minder om disse, og som opfylder samme behov. 

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til et relateret projekt med samme lokale NGO-samarbejdspartner. Da projektet hensigter er, at aflaste berørte familier i Tyrkiet med mad, varmt tøj, madrasser, telte mm., så vil det alternativt betyde at købe produkter, der min-der om disse, og som opfylder samme behov.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05995