CareForOthers

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 2100 København Ø - CVR 34795657.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.careforothers.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 60350) og kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 3002539).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for CareForOthers vedtægtsbestemte formål: CareforOthers har til formål at yde humanitær nødhjælp til ofre for sult, fattigdom, naturkatastrofer mv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-05778.