Komité - Polg Indsamlingen

30-09-2021

Kontaktoplysninger

Hanebred 23,2 th, 2720 Vanløse

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2020 til den 30. september 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.5172BV, 7149FV) og kontooverførsel (Reg 2360 konto 6295618149)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning i POLG relaterede Mitochondriesygdomme.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes skal midlerne anvendes til genforskningsprojekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. marts 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02781