Fonde mv.
Båndlæggelse

Reglerne om båndlagt arv findes i kapitel 9 og 10 i Arveloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 515 af 6. juni 2007.

Civilstyrelsen har endvidere fastsat nærmere regler i:

Båndlæggelsesbekendtgørelsen             jf. bekendtgørelse nr. nr. 1443 af 13. december 2013 om anbringelse af
             myndiges båndlagte arv.

Cirkulæreskrivelse nr. 10292 af 21. december 2007              om båndlagt arv.