Fonde
Opløsning af fonde

Opløsning af fonde kræver Civilstyrelsens tilladelse, jf. fondslovens § 32, stk. 1.

Ansøgningen skal ledsages af en begrundelse for ønsket om opløsning af fonden og dokumentation for fondens størrelse, eventuelt i form af fondens seneste årsregnskab.

Efter Civilstyrelsens praksis kan opløsning af en fond tillades, hvis det er blevet umuligt eller klart uhensigtsmæssigt at efterleve formålet.

Civilstyrelsen vurderer - ved det nuværende renteniveau og det deraf følgende lave afkast - i almindelighed, at en fonds midler ikke står i rimeligt forhold til formålet, hvis fondens aktiver udgør mindre end 2 mio. kr. Det er normalt et krav, at fonden har eksisteret i mindst 10 år.

Ved opløsning af en fond skal fondens kapital uddeles i overensstemmelse med vedtægtens opløsningsbestemmelse. Er der ikke fastsat nærmere bestemmelse om uddeling af fondens kapital ved opløsning, skal kapitalen uddeles i overensstemmelse med formålet.

Civilstyrelsen tillader kun, at fonden uddeler til andet end formålet, hvis dette ikke længere kan efterleves eller er blevet åbenbart uhensigtsmæssigt. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal uddelingen ligge så tæt ved det oprindelige formål som muligt.

Opløsningen kan ske på én gang eller eventuelt over en periode på op til 3 år.