Fonde mv.
Statens afståelse af arv

Det følger af arvelovens § 95, stk. 1, at afdødes formue tilfalder staten, såfremt der ingen arvinger er efter loven eller testamente.

Civilstyrelsen kan efter arvelovens § 95, stk. 2, efter anmodning bestemme, at arv, der tilfalder staten, fordeles i overensstemmelse med bestemmelserne i et anfægteligt testamente, hvis testamentet må antages at være udtryk for afdødes sidste vilje.

Civilstyrelsen kan endvidere efter arvelovens § 95, stk. 2, efter anmodning afstå arven helt eller delvist, hvis forholdene særligt taler for det, til

  1. afdødes samlever,
  2. personer, der er opvokset hos afdøde som dennes sted- eller plejebørn,

  3. personer, som er opvokset sammen med afdøde som dennes pleje- eller stedsøskende,

  4. afdødes slægtninge i tilfælde, hvor formuen helt eller delvis stammer fra en fælles slægtning, eller

  5. andre personer eller institutioner, som stod den afdøde nær.

Til brug for Civilstyrelsens behandling af en ansøgning om afståelse af arv efter arvelovens § 95 anmoder Civilstyrelsen som udgangspunkt bobestyrer om at gennemføre afhøring ved skifteretten af ansøgere og vidner.

Efter afhøringerne tilsender bobestyreren Civilstyrelsen udskrift af retsbøgerne med afhøringerne, ansøgeres eventuelle bemærkninger til afgivne vidneforklaringer og en begrundet indstilling om, hvorvidt anmodningen efter arvelovens § 95, stk. 2 eller 3, bør imødekommes.

Læs mere om reglerne om behandlingen af anmodninger efter arvelovens § 95, stk. 2 eller 3, i kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 1552 af 18. december 2007 om arv, der tilfalder staten.