Retsinformation
Lovtidende

Lovtidende er publikationen, hvor regeringen kundgør (foretager den officielle offentliggørelse) nye regler. Grundlovens § 22 bestemmer at:

"Et af folketinget vedtaget lovforslag får lovskraft, når det senest 30 dage efter den endelige vedtagelse stadfæstes af kongen. Kongen befaler lovens kundgørelse og drager omsorg for dens fuldbyrdelse.”

Reglerne om kundgørelsen følger af Lovtidendeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1098 af 10. august 2016 om udgivelsen af en Lovtidende.

I Lovtidende kundgøres regler, der regulerer borgernes forhold.

Lovtidende indeholder således først og fremmest de love, som vedtages af Folketinget, og de bekendtgørelser ministerierne udsteder med hjemmel i lov.

Lovtidende er fra 1. januar 2008 en elektroniske publikation. Det vil sige, at det er lovtidende.dk, der indeholder forskrifterne i deres officielle form, uanset at forskrifterne indlægges i fuld tekst i Retsinformation samtidig med offentliggørelsen i Lovtidende.

Indtil 1. januar 2013 blev desuden udgivet en Ministerialtidende, hvori regler rettet imod offentlige myndigheder, og som efter den udstedende myndigheds skøn havde almindeligere karakter, blev offentliggjort.

Det drejede sig for det første om cirkulærer, dvs. bindende regler, der regulerer en eller flere myndigheders adfærd.

For det andet drejede det sig om vejledninger, dvs. vejledende oplysninger om, hvordan myndighederne skal anvende bestemte love eller bekendtgørelser.

Endelig kunne man i Ministerialtidende finde skrivelser m.v. af mere generel oplysende karakter.

Ministerialtidende var frem til 1. januar 2008 en trykt publikation, og årgangende 1871-2007 kan findes på biblioteker og visse uddannelsesinstitutioner. Det er muligt at se de enkelte bibliotekers beholdning på hjemmesiden bibliotek.dk.

Fra den 1. januar 2008 og frem til nedlæggelsen den 1. januar 2013 blev Ministerialtidende udgivet elektronisk på hjemmesiden ministerialtidende.dk. Forskrifter, der tilhører årgangene 2008-2012, er fortsat tilgængelige på denne hjemmeside.

Henvendelse

Civilstyrelsen
Retsinformation
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Tlf: 33 32 52 22 
Fax: 33 91 28 01
Man-fre: kl. 10-14

Procedure for udarbejdelse af lov til optagelse i Lovtidende ved stadfæstelse i og uden for statsråd (PDF)