Erhvervelse af fast ejendom

Pr. 9. juli 2018 overtog Civilstyrelsen kompetencen til bl.a. at træffe afgørelse i konkrete ansøgningssager efter erhvervelsesloven.

Det betyder, at fra og med den 9. juli 2018 skal ansøgninger om tilladelse til at erhverve fast ejendom fra personer, der ikke har fast bopæl i Danmark, og henvendelser herom rettes til Civilstyrelsen.

Ansøgninger vedrørende erhvervelse af helårsbolig behandles indenfor 4 uger. De kan med fordel anvende Civilstyrelsens ansøgningsskema.

Ansøgninger vedrørende erhvervelse af sekundærbolig behandles indenfor 10 uger. De kan med fordel anvende Civilstyrelsens ansøgningsskema.

 

Styrelsen modtager årligt et meget stort antal sager vedrørende erhvervelse af fast ejendom, der alle er af hastende karakter. Det er derfor ikke muligt at opprioritere enkelte sager frem for andre, uanset evt. frister i købsaftaler o. lign.

 

Elektronisk:

Digital post eller til civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

 

Pr. post:

Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg