Ansøgning om forhåndsgodkendelse

Efter retsplejelovens § 119, stk. 4, kan justitsministeren træffe afgørelse om, at virksomhed i andre juridiske stillinger end advokatfuldmægtigstillinger eller juridiske stillinger ved domstolene eller anklagemyndigheden helt eller delvist kan medregnes i den praktiske juridiske virksomhed, der kræves for at blive beskikket som advokat.

Til brug for ansøgning om forhåndsgodkendelse af andre juridiske stillinger indsendes følgende: