Fri proces
Offentlig retshjælp ved advokater

Civilstyrelsen varetager de generelle opgaver i forbindelse med offentlig retshjælp ved advokater.

Reglerne herom findes i retsplejelovens § 323 og i bekendtgørelse nr. 1503 af 18. december 2019 om offentlig retshjælp ved advokater.

Retshjælpen ydes af advokater, der er antaget til at udføre sager for parter, der har fri proces. Andre advokater kan ved anmeldelse til byretten påtage sig en tilsvarende forpligtelse. Byretterne udarbejder og ajourfører løbende en fortegnelse over de advokater, som yder retshjælp i retskredsen. Fortegnelsen ligger til gennemsyn i byretten, i kommunens social- og sundhedsforvaltning, i Forbrugerklagenævnet, hos lokale advokatvagter og retshjælpskontorer samt på biblioteker.

Selve udbetalingen af den del af vederlaget, som den retshjælpssøgende ikke selv skal betale, foretages ikke af Civilstyrelsen, men derimod af den retshjælpssøgendes forsikringsselskab eller af byretten.

Civilstyrelsen har udfærdiget en blanket, der skal anvendes af advokater, der anmoder om udbetaling af vederlag fra forsikringsselskaber eller fra statskassen.